خریداران به همراه کتاب زیر ...
حسن کلهر حسن کلهر
ناشر: شرکت سهامی انتشار - شهریور 1402
2000000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
رستم گلمحمدی رستم گلمحمدی
ناشر: دانشجو - شهریور 1398
رستم گلمحمدی رستم گلمحمدی
ناشر: دانشجو - دی 1401
الکتورالکترونیکس، رضا خوش کیش (مترجم) الکتورالکترونیکس
ناشر: سیمای دانش - اسفند 1388
مهدی صدیقی، علی ولی زاده مهدی صدیقی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - بهمن 1401
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - مهر 1393
فرهاد مهدی پور، علی ولی زاده، مهدی صدیقی فرهاد مهدی پور
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - اردیبهشت 1401
همایون عریضی همایون عریضی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - بهمن 1390
محمدمهدی خبیری، حسن زیاری، سیدعباس طباطبائی محمدمهدی خبیری
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - خرداد 1393
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - اسفند 1392