خریداران به همراه کتاب زیر ...
حبیب الله آیت اللهی حبیب الله آیت اللهی
ناشر: سمت - بهمن 1401
1210000 ریال 1089000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - تیر 1402
آرمین هوفمان، مهرنوش ارشدی (مترجم)، سیاوش خوشدل (ویراستار)، الهام جهان فرض(مصحح) آرمین هوفمان
ناشر: کتاب آبان - خرداد 1402
چارلزآر. جنسن، بتی آواکیان (مترجم)، آفاق عابدینی بروجردی (ویراستار) چارلزآر. جنسن
ناشر: سمت - آبان 1402
کامران افشارمهاجر کامران افشارمهاجر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1393
فریبا گودرزی فریبا گودرزی
ناشر: بین المللی حافظ - آبان 1393
اتوجی. اوکویرک، محمدرضا یگانه دوست (مترجم)، آفاق عابدینی بروجردی (ویراستار) اتوجی. اوکویرک
ناشر: سمت - آذر 1402
رودولف آرنهایم، مجید اخگر (مترجم) رودولف آرنهایم
ناشر: سمت - مرداد 1402
لعلی خمسه (مترجم)، احسان یارشاطر (ویراستار) لعلی خمسه (مترجم)
ناشر: نیلوفر - مهر 1384
غلامحسین نامی غلامحسین نامی
ناشر: توس - خرداد 1401