خریداران به همراه کتاب زیر ...
لیندا سیگر، عباس اکبری (مترجم) لیندا سیگر
ناشر: نیلوفر - اردیبهشت 1401
1450000 ریال 1305000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سید فیلد، عباس اکبری (مترجم) سید فیلد
ناشر: نیلوفر - بهمن 1400
پل جوزف گالینو، کیکاووس زیاری (مترجم) پل جوزف گالینو
ناشر: افراز - آذر 1394
رابرت تاون، عباس اکبری (مترجم)، مهدی جدی نیا (مترجم) رابرت تاون
ناشر: نقش و نگار - 1390
ژان کلود کاریر، پاسکال بونیترز، نادر تکمیل همایون (مترجم)، لیلا هدایت پور (ویراستار) ژان کلود کاریر
ناشر: روزنه کار - اردیبهشت 1393
الکسیس نیکی، محمد گذرآبادی (مترجم) الکسیس نیکی
ناشر: آوند دانش - اردیبهشت 1400
ناتالی گلدبرگ ناتالی گلدبرگ
ناشر: ویستار - اسفند 1393
اندرو هورتون، ستاره پیرخدری (مترجم)، عاطفه روحانی شهری (ویراستار)، عادله مشایخی (ویراستار) اندرو هورتون
ناشر: سمت - آبان 1402
لیندا سیگر، عباس اکبری (مترجم) لیندا سیگر
ناشر: نیلوفر - شهریور 1390