خریداران به همراه کتاب زیر ...
لیندا سیگر، عباس اکبری (مترجم) لیندا سیگر
ناشر: نیلوفر - اردیبهشت 1401
1450000 ریال 1305000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
سید فیلد، عباس اکبری (مترجم) سید فیلد
ناشر: نیلوفر - مرداد 1401
کن دنسیگر، جف راش کن دنسیگر
ناشر: هرمس - تیر 1395
ساموئل بکت، پویان غفاری (مترجم)، مریم گودرزی (ویراستار) ساموئل بکت
ناشر: افراز - دی 1399
ویکی کینگ، عباس اکبری (مترجم) ویکی کینگ
ناشر: امیرکبیر - مهر 1402
کلودیا هانتر جانسون کلودیا هانتر جانسون
ناشر: کتاب آبان - فروردین 1398
حمید حسنی حمید حسنی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 1383
علیرضا احمدزاده علیرضا احمدزاده
ناشر: افراز - دی 1394
اسلاونکا دراکولیچ، رویا رضوانی (مترجم)، خشایار دیهیمی (ویراستار) اسلاونکا دراکولیچ
ناشر: نشر گمان - دی 1402