خریداران به همراه کتاب زیر ...
شیما جراحی (ویراستار)، سحر نامنی (ویراستار)، محمدعلی تقوی (ویراستار)، محمود نامنی(به اهتمام) شیما جراحی (ویراستار)
ناشر: آسیم - اسفند 1402
1500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
دانیل وایل، مهدی قراچه داغی (مترجم) دانیل وایل
ناشر: دایره - شهریور 1389
گری چاپمن، درک چاپمن، سیمین موحد (مترجم) گری چاپمن
ناشر: ویدا - مهر 1399
گری چاپمن، راس کمپل، سیمین موحد (مترجم) گری چاپمن
ناشر: ویدا - 1397
علی اسلامی نسب، احمد بهرامپورآشتیانی (ویراستار) علی اسلامی نسب
ناشر: نسل نو اندیش - دی 1385
مونیکا مندز لیهی، فرناز فرود (مترجم)، مینا غرویان (ویراستار) مونیکا مندز لیهی
ناشر: صابرین - تیر 1402
گلن استن هاوس، ناهید آزادمنش (مترجم)، احمد بروجردی (ویراستار) گلن استن هاوس
ناشر: صابرین - اسفند 1402
راجر فیشر، ویلیام یوری، مسعود حیدری (مترجم) راجر فیشر
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 1402
آلن پیز، باربارا پیز، زهرا افتخاری (مترجم) آلن پیز
ناشر: نیریز - خرداد 1388
آلن پیز، زهرا حسینیان (مترجم)، محمود محبی (ویراستار) آلن پیز
ناشر: ترانه - بهمن 1402