خریداران به همراه کتاب زیر ...
شیما جراحی (ویراستار)، سحر نامنی (ویراستار)، محمدعلی تقوی (ویراستار)، محمود نامنی(به اهتمام) شیما جراحی (ویراستار)
ناشر: آسیم - اسفند 1402
1500000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مری دوئن والد، جوآن ستون، کیت ادلمن، نیالا نصیراوغلی (مترجم) مری دوئن والد
ناشر: هیرمند - اسفند 1401
بیل برنت، دیو ایوانز، سارا خلیلی (مترجم) بیل برنت
ناشر: آدینه - 1402
دن آریلی، سیدامیرحسین میرابوطالبی (مترجم) دن آریلی
ناشر: ترجمان علوم انسانی - دی 1400
مهدی آذریزدی، محمد میرکیانی (ویراستار) مهدی آذریزدی
ناشر: امیرکبیر - 1402
سیما سوندهی، مینا اعظامی (مترجم) سیما سوندهی
ناشر: صورتگر - آذر 1391
احمد لطیف پور، مهدی عصاره (ویراستار) احمد لطیف پور
ناشر: فرهنگ مکتوب - بهمن 1402
جان ماکسول، زهرا رازفر (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - اسفند 1401
دیوید برنز، مهدی قراچه داغی (مترجم)، شهلا ارژنگ (ویراستار) دیوید برنز
ناشر: آسیم - 1403
احمد حاجی شریفی احمد حاجی شریفی
ناشر: حافظ نوین - آذر 1390