خریداران به همراه کتاب زیر ...
تیموتی ای جاج، استیفن رابنز، مهدی زارع (مترجم) تیموتی ای جاج
ناشر: نص - 1403
5290000 ریال 4496500 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
استیون پی. رابینز، تیم جاج، مهدی زارع (مترجم) استیون پی. رابینز
ناشر: نص - اردیبهشت 1397
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1402
ناشر: نگاه دانش - 1401
فیلیپ کاتلر، کوین لین کلر، مهدی امیرجعفری (مترجم) فیلیپ کاتلر
ناشر: نص - 1401
پرویز بختیاری پرویز بختیاری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - اسفند 1401
ناشر: سمت - آذر 1402
ریموند.ا نو، غلامرضا شمس مورکانی (مترجم) ریموند.ا نو
ناشر: آییژ - اسفند 1399
سیدرضا سیدجوادین سیدرضا سیدجوادین
ناشر: نگاه دانش - فروردین 1403
فردآر دیوید، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) فردآر دیوید
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 1401