خریداران به همراه کتاب زیر ...
پیر بوردیو، حسن چاوشیان (مترجم) پیر بوردیو
ناشر: نشر ثالث - تیر 1402
5500000 ریال 4950000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ژان بودریار، پیروز ایزدی (مترجم) ژان بودریار
ناشر: نشر ثالث - مهر 1402
آنتونیو گرامشی، عباس میلانی (مترجم) آنتونیو گرامشی
ناشر: اختران - دی 1401
مایکل والزر، صالح نجفی (مترجم) مایکل والزر
ناشر: نشر ثالث - بهمن 1401
صادق زیبا کلام صادق زیبا کلام
ناشر: روزنه - آبان 1401
پیتر میلر، نیکو سرخوش (مترجم)، افشین جهاندیده (مترجم) پیتر میلر
ناشر: نشر نی - شهریور 1401
ناشر: نگاه معاصر - 1398
سیدمحمدعلی شهدایی سیدمحمدعلی شهدایی
ناشر: چالش - مهر 1399
مارتا هارنکر، حسن فشارکی زاده (مترجم) مارتا هارنکر
ناشر: اشاره - آبان 1390
علیرضا شایان مهر علیرضا شایان مهر
ناشر: اختران - مهر 1398