خریداران به همراه کتاب زیر ...
پیر بوردیو، حسن چاوشیان (مترجم) پیر بوردیو
ناشر: نشر ثالث - تیر 1402
5500000 ریال 4950000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
اریک هوفر، شهریار خواجیان (مترجم)، بهرام معلمی (ویراستار) اریک هوفر
ناشر: اختران - آذر 1401
سارا لویت، شهرام رجب زاده (مترجم) سارا لویت
ناشر: پنجره - تیر 1390
اصغر گرشاسبی اصغر گرشاسبی
ناشر: مهاجر - شهریور 1388
مانس اشپربر، علی صاحبی (مترجم) مانس اشپربر
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - تیر 1385
ایتان گیلبوآ، حسام الدین آشنا (مترجم)، محمدصادق اسماعیلی (مترجم) ایتان گیلبوآ
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - مرداد 1388
عباس محمدی اصل عباس محمدی اصل
ناشر: گل آذین - دی 1390
پیتر کالورت، حمید قانعی (مترجم) پیتر کالورت
ناشر: آشیان - آذر 1402
حسن قاضی مرادی حسن قاضی مرادی
ناشر: اختران - اردیبهشت 1402
رونالد رابرتسون رونالد رابرتسون
ناشر: نشر ثالث - اسفند 1393