خریداران به همراه کتاب زیر ...
علیرضا ملائی توانی، لاله خاکپور (ویراستار) علیرضا ملائی توانی
ناشر: نشر نی - شهریور 1402
2200000 ریال 1980000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: امیرکبیر - آذر 1389
مایکل استنفورد، مسعود صادقی (مترجم) مایکل استنفورد
ناشر: سمت - آبان 1402
مهری باقری مهری باقری
ناشر: شرکت نشر قطره - مرداد 1402
مایکل استنفورد، احمد گل محمدی (مترجم) مایکل استنفورد
ناشر: نشر نی - بهمن 1400
یرواند آبراهامیان، احمد گل محمدی (مترجم)، محمدابراهیم فتاحی ولی لایی (مترجم) یرواند آبراهامیان
ناشر: نشر نی - اسفند 1401
ناشر: اختران - آذر 1387
حسینعلی نوذری (تدوین) حسینعلی نوذری (تدوین)
ناشر: طرح نو - 1387
محمدرضا حافظ نیا محمدرضا حافظ نیا
ناشر: سمت - بهمن 1402
آزیتا افراشی آزیتا افراشی
ناشر: سمت - دی 1401