خریداران به همراه کتاب زیر ...
علیرضا ملائی توانی، لاله خاکپور (ویراستار) علیرضا ملائی توانی
ناشر: نشر نی - شهریور 1402
2200000 ریال 1980000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محسن ابوالقاسمی محسن ابوالقاسمی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1392
ناشر: مجید - آبان 1399
لئونید لئونوف، ابوالحسن نجفی (مترجم) لئونید لئونوف
ناشر: نیلوفر - آذر 1401
محمدابراهیم باستانی پاریزی محمدابراهیم باستانی پاریزی
ناشر: علم - آبان 1385
گرگوری منکیو، حمیدرضا ارباب (مترجم) گرگوری منکیو
ناشر: نشر نی - مهر 1402
جین اوستین، رضا رضایی (مترجم) جین اوستین
ناشر: نشر نی - آذر 1402
سیدحسین نصر، انشاء الله رحمتی (مترجم) سیدحسین نصر
ناشر: نشر نی - مهر 1402
نورمن بلیکی، حسن چاوشیان (مترجم) نورمن بلیکی
ناشر: نشر نی - تیر 1402
مارک شوئن فیلد، علی مستاجران (مترجم)، مسعود راجی (مترجم) مارک شوئن فیلد
ناشر: نشر نی - آبان 1401