خریداران به همراه کتاب زیر ...
کلود ریویر، ناصر فکوهی (مترجم) کلود ریویر
ناشر: نشر نی - دی 1402
2800000 ریال 2520000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
دانیل بیتس، فرد پلاگ، محسن ثلاثی (مترجم) دانیل بیتس
ناشر: علمی - دی 1400
ناصر فکوهی ناصر فکوهی
ناشر: نشر نی - بهمن 1400
تیم دیلینی، بهرنگ صدیقی (مترجم) تیم دیلینی
ناشر: نشر نی - 1399
ترزال. بیکر ترزال. بیکر
ناشر: نشر نی - اردیبهشت 1398
جوئل شارون، منوچهر صبوری کاشانی (مترجم) جوئل شارون
ناشر: نشر نی - فروردین 1403
ناشر: نشر نی - آبان 1402
ناصر فکوهی ناصر فکوهی
ناشر: نشر نی - آذر 1401
نیکولاس آبرکرامبی، هادی جلیلی (مترجم) نیکولاس آبرکرامبی
ناشر: نشر نی - آبان 1400
وینسنت اندرو وینسنت اندرو
ناشر: نشر نی - دی 1399