خریداران به همراه کتاب زیر ...
کلود ریویر، ناصر فکوهی (مترجم) کلود ریویر
ناشر: نشر نی - دی 1402
2800000 ریال 2520000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
غلامعباس توسلی غلامعباس توسلی
ناشر: سمت - 1400
ناشر: عطار - 1394
مانس اشپربر، علی صاحبی (مترجم) مانس اشپربر
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - تیر 1385
برونو بتلهایم، کمال بهروزکیا (مترجم) برونو بتلهایم
ناشر: افکار - خرداد 1393
برایان اودی، محمدصادق الحسینی (مترجم)، محسن رنجبر (ویراستار) برایان اودی
ناشر: نگاه معاصر - تیر 1388
برونو بتلهایم، اختر شریعت زاده (مترجم) برونو بتلهایم
ناشر: هرمس - آبان 1392
کامیل احمدی کامیل احمدی
ناشر: شیرازه - 1395
کیت نش، محمدتقی دلفروز (مترجم) کیت نش
ناشر: کویر - اسفند 1402