خریداران به همراه کتاب زیر ...
مارشال بی. روزنبرگ، کیوان رحیمیان (مترجم)، فرشته سبحانی (مترجم) مارشال بی. روزنبرگ
ناشر: اختران - آذر 1400
950000 ریال 807500 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
مارشال بی. روزنبرگ، امیر کامران (مترجم)، حسین شهرابی (ویراستار) مارشال بی. روزنبرگ
ناشر: اختران - اسفند 1401
ناشر: اختران - آبان 1400
مارشال بی. روزنبرگ، ندا رحیمیان (مترجم)، پیام یزدانی (ویراستار) مارشال بی. روزنبرگ
ناشر: اختران - مرداد 1401
مارشال بی. روزنبرگ، ریان حسامی (مترجم) مارشال بی. روزنبرگ
ناشر: اختران - تیر 1401
آنتونی رابینز، مهدی مجردزاده کرمانی (مترجم) آنتونی رابینز
ناشر: راه بین - بهمن 1400
یوسف کریمی یوسف کریمی
ناشر: ویرایش - شهریور 1402
الهام ابوحمزه، کتایون خوشابی، علی حسین سازمند (ویراستار) الهام ابوحمزه
ناشر: دانژه - دی 1402
اریک فروم، پوری سلطانی (مترجم)، مجید رهنما(مقدمه) اریک فروم
ناشر: مروارید - اسفند 1401
هلن ام. پامر، احسان الوندی (مترجم) هلن ام. پامر
ناشر: رسا - اردیبهشت 1402