خریداران به همراه کتاب زیر ...
حسین محمدی، فرشاد رضوان (ویراستار) حسین محمدی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - مرداد 1400
1300000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
پائولو جوردانو، بهاره مهرنژاد (مترجم)، مهران موسوی (ویراستار) پائولو جوردانو
ناشر: افراز - فروردین 1403
علی ایمانی، مصطفی ازکیا، عادل زارع علی ایمانی
ناشر: نشر نی - بهمن 1395
سیدحسن صدوق سیدحسن صدوق
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - تیر 1391
حسن حضرتی، حسین راست منش (ویراستار) حسن حضرتی
ناشر: لوگوس - اسفند 1397
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 1403
گرانت کاردون، مریم اردکانی (مترجم)، زینب رفعت پناه گشتی (مترجم) گرانت کاردون
ناشر: آدینه - 1403
اسماعیل قادری، صدیقه صادقی مکی (ویراستار) اسماعیل قادری
ناشر: مهکامه - 1402
نادر جعفری هفت خوانی نادر جعفری هفت خوانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - خرداد 1392
کتایون مزداپور، فرزانه گشتاسب، مینا سلیمی، خسرو قلی زاده قلعه، کتایون نمیرانیان، زهرا تبریزی نژادملک محمدی، زهره نوری، مریم السادات آقامیری، زهره زرشناس، مریم ربانی (ویراستار)، فرنگیس پرویزی (ویراستار) کتایون مزداپور
ناشر: سمت - دی 1402