خریداران به همراه کتاب زیر ...
حسین معماریان حسین معماریان
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - 1400
2400000 ریال 2040000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
محمدحسین قبادی، بهرام علیزاده (ویراستار) محمدحسین قبادی
ناشر: دانشگاه شهید چمران - 1398
حمیدرضا رمضی حمیدرضا رمضی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دی 1402
حمیدرضا رمضی حمیدرضا رمضی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - بهمن 1401
سیروس شفیقی، حسن مدنی سیروس شفیقی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - اسفند 1402
حسین معماریان حسین معماریان
ناشر: دانشگاه تهران - شهریور 1392
کریستیان بوگیش، ورنر بوگیش، کمال بهروزکیا (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار)، آرنو کولب(تصویرگر) کریستیان بوگیش
ناشر: قدیانی - آذر 1400
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - مرداد 1391
آرش سخاوتیان، ابوالفضل اسلامی آرش سخاوتیان
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - دی 1392
محسن الیاسی محسن الیاسی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - 1401