خریداران به همراه کتاب زیر ...
حسین معماریان حسین معماریان
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - 1400
2400000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
احمد معتمد احمد معتمد
ناشر: دانشگاه تهران - 1399
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان) - اردیبهشت 1399
محمدرضا اخوان لیل آبادی، شاپور طاحونی محمدرضا اخوان لیل آبادی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - دی 1401
فریدون سرابی، اسدالله ایران پناه فریدون سرابی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - خرداد 1395
فریدون سرابی فریدون سرابی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - خرداد 1394
امیر پازوکی، ایرج مغفوری مقدم، رضا زارعی سهامیه امیر پازوکی
ناشر: عقیل - 1381
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - آبان 1393
فردیناندپیر بیر، الوودراسل جانستون، ایگورپاول پوپوف، شاپور طاحونی (مترجم) فردیناندپیر بیر
ناشر: پارس آیین - اسفند 1389
جمال الدین عقیلی جمال الدین عقیلی
ناشر: سیمای دانش - اردیبهشت 1384