خریداران به همراه کتاب زیر ...
ناشر: آدینه - مرداد 1402
1500000 ریال 1200000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
ناشر: آدینه - آبان 1402
راجر فیشر، ویلیام یوری، نسرین امامی (مترجم) راجر فیشر
ناشر: آدینه - 1402
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - اسفند 1401
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - مرداد 1400
اعظم شمس، علیرضا رئیسی امجد، نرجس تیمناک، هاله ایمانی (ویراستار)، فاطمه مومنی(گرافیست)، سحر علیخانپور(گرافیست)، مهدی جعفری(گرافیست)، احسان عباسی(گرافیست) اعظم شمس
ناشر: بین المللی گاج - شهریور 1402
هارو اکر، مرتضی ذوالانوار (مترجم)، امیر طاهری (ویراستار) هارو اکر
ناشر: نسل نو اندیش - 1402
مارک فیشر، گیتی خوشدل (مترجم) مارک فیشر
ناشر: قطره - اسفند 1383
وضعیت: دست دوم (قابل قبول)
گیل لیندن فیلد گیل لیندن فیلد
ناشر: پل - بهمن 1398