خریداران به همراه کتاب زیر ...
یوال هاراری، نیک گرگین (مترجم) یوال هاراری
ناشر: فرهنگ نشر نو - 1397
900000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
یوال هاراری، زهرا عالی (مترجم)، محمدرضا جعفری (ویراستار)، جواد شریفی (ویراستار) یوال هاراری
ناشر: فرهنگ نشر نو - 1397
نسیم نیکولاس طالب نسیم نیکولاس طالب
ناشر: آریانا قلم - 1397
دانیل کانمن، فروغ تالوصمدی (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: در دانش بهمن - 1398
دارون عجم اوغلو، جیمز ای. رابینسون دارون عجم اوغلو
ناشر: روزنه - 1397
ویندی درایدن، مایکل نینان ویندی درایدن
ناشر: کتاب ارجمند - خرداد، 1395
تینا سیلیج، محمدرضا آل یاسین (مترجم) تینا سیلیج
ناشر: هامون - آبان، 1397
گرنت کاردونه، هدا کمالیان (مترجم) گرنت کاردونه
ناشر: آدینه - 1397
ریچارد تیلر، بهنام شهائی (مترجم) ریچارد تیلر
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر - بهمن، 1397
ناشر: ماهی - آذر، 1397