خریداران به همراه کتاب زیر ...
یوال هاراری، نیک گرگین (مترجم) یوال هاراری
ناشر: فرهنگ نشر نو - 1397
750000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
یوال هاراری، زهرا عالی (مترجم)، محمدرضا جعفری (ویراستار)، جواد شریفی (ویراستار) یوال هاراری
ناشر: فرهنگ نشر نو - مرداد، 1397
نسیم نیکولاس طالب نسیم نیکولاس طالب
ناشر: آریانا قلم - 1396
دانیل کانمن، فروغ تالوصمدی (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: در دانش بهمن - آذر، 1397
دارون عجم اوغلو، جیمز ای. رابینسون دارون عجم اوغلو
ناشر: روزنه - 1397
ویندی درایدن، مایکل نینان ویندی درایدن
ناشر: کتاب ارجمند - خرداد، 1395
تینا سیلیج، محمدرضا آل یاسین (مترجم) تینا سیلیج
ناشر: هامون - آبان، 1397
ناتانیل براندن، مهدی قره چه داغی (مترجم) ناتانیل براندن
ناشر: نخستین - 1397
ناشر: معین - اردیبهشت، 1396
ست گودین، محمد خضرزاده (مترجم) ست گودین
ناشر: درناقلم - اردیبهشت، 1397