خریداران به همراه کتاب زیر ...
پل ج. دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) پل ج. دیتل
ناشر: ادبستان - مهر 1399
1000000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
هاروی دیتل، پاول دیتل، علیرضا زارع پور (مترجم) هاروی دیتل
ناشر: نص - تیر 1400
الهام محمودآبادی (مترجم)، اسماعیل ملااحمدی (مترجم) الهام محمودآبادی (مترجم)
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران، تهران - آذر 1397
زهره دهقانی بیدگلی زهره دهقانی بیدگلی
ناشر: آتی نگر - خرداد 1396
بیل فیلیپس، الهام محمودآبادی (مترجم)، اسماعیل ملااحمدی (مترجم) بیل فیلیپس
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران، تهران - آبان 1397
زینب مزرعه فراهانی زینب مزرعه فراهانی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران، تهران - اردیبهشت 1396
ناشر: ارکان دانش - مهر 1402
ویلیام شکسپیر، علاء الدین پازارگادی (مترجم) ویلیام شکسپیر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - شهریور 1402
شاهرخ مسکوب شاهرخ مسکوب
ناشر: نشر نی - شهریور 1402
ویلیام شکسپیر، مسعود فرزاد (مترجم) ویلیام شکسپیر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - شهریور 1402