خریداران به همراه کتاب زیر ...
پل ج. دیتل، بهرام پاشایی (مترجم) پل ج. دیتل
ناشر: ادبستان - مهر 1399
1000000 ریال
این کتابها را نیز سفارش داده اند:
جی هوان هو، یونگ لیو جی هوان هو
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - اسفند 1396
ناشر: نشر نی - بهمن 1400
مهدی کمپانی زارع مهدی کمپانی زارع
ناشر: نگاه معاصر - مرداد 1396
دانیل کارامانی، عباس معدن دار (مترجم) دانیل کارامانی
ناشر: آییژ - تیر 1396
حسن نراقی حسن نراقی
ناشر: اختران - 1402
خولیوخوتا. رامیرس، متیواچ. اولسون، علی اکبر سیف (مترجم) خولیوخوتا. رامیرس
ناشر: دوران - مهر 1402
محمود شمس(به اهتمام)، عباس شجاعی(به اهتمام) محمود شمس(به اهتمام)
ناشر: امید انقلاب - اردیبهشت 1401
سیدعزت الله عراقی سیدعزت الله عراقی
ناشر: سمت - دی 1401