ترتیب بر اساس:
پیتر بامبرگر، لن مشولم، علی اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم) پیتر بامبرگر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 6 آذر 1400
1200000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 21 شهریور 1400
1000000 ریال
بهزاد ابوالعلایی بهزاد ابوالعلایی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 4 فروردین 1397
350000 ریال
بهزاد ابوالعلائی بهزاد ابوالعلائی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 14 مهر 1398
340000 ریال
ناشر: ارکان دانش - 16 اسفند 1394
450000 ریال
آناهیتا امینی حاجی باشی آناهیتا امینی حاجی باشی
ناشر: ادیبان روز - 2 آبان 1395
800000 ریال 350000 ریال
غزال سعیدفر، سعید یاراحمدی (ویراستار) غزال سعیدفر
ناشر: نشر آموخته - 26 آذر 1400
660000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 19 اسفند 1400
1850000 ریال
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 21 اردیبهشت 1399
400000 ریال
ناشر: نخبه سازان - مرداد 1394
120000 ریال
سیدرضا سیدجوادین (مترجم)، بهروز پورولی (مترجم) سیدرضا سیدجوادین (مترجم)
ناشر: نگاه دانش - اسفند 1395
200000 ریال
انستیتو مدیریت پروژه، احمد تیموری (مترجم)، لیلا ستوده نیا (مترجم) انستیتو مدیریت پروژه
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی - 26 اسفند 1393
165000 ریال
جی رادنی ترنر، مارتینا هیومن، آن کیگان، غلامرضا اصیلی (مترجم) جی رادنی ترنر
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت - خرداد 1397
250000 ریال
راجر کارترایت، علی محمد گودرزی (مترجم)، سیدجمال حسینی (مترجم) راجر کارترایت
ناشر: رسا - 30 مرداد 1387
110000 ریال
نمایش 1 - 15 از 238 مورد