ترتیب بر اساس:
سیدعلی اصغر رضوی (مترجم)، زیبا محمدزاده (مترجم) سیدعلی اصغر رضوی (مترجم)
ناشر: چاپار، اساطیر پارسی - تیر 1396
170000 ریال
نورالدین زتیلی، جواد حق شناس (مترجم) نورالدین زتیلی
ناشر: چاپار، اساطیر پارسی - اسفند 1395
500000 ریال
آن.ام کورنر آن.ام کورنر
ناشر: چاپار، اساطیر پارسی - اسفند 1396
220000 ریال
دیوید هینز، سعادت علیجانی (مترجم)، فاطمه ذاکری فرد (مترجم) دیوید هینز
ناشر: چاپار - 8 آذر 1385
65000 ریال
ناشر: چاپار - 5 اسفند 1385
50000 ریال
احمد شعبانی احمد شعبانی
ناشر: چاپار - 31 خرداد 1391
60000 ریال
صدیقه احمدی فصیح، حمید دلیلی (ویراستار) صدیقه احمدی فصیح
ناشر: چاپار - 23 تیر 1392
100000 ریال
مریم صراف زاده (به اهتمام) مریم صراف زاده (به اهتمام)
ناشر: چاپار، اساطیر پارسی - مرداد 1395
110000 ریال
علیرضا نوروزی، خالید ولایتی علیرضا نوروزی
ناشر: چاپار - 19 مهر 1389
100000 ریال
علیرضا رستمی گومه علیرضا رستمی گومه
ناشر: چاپار - 3 مهر 1387
80000 ریال
احمد شعبانی، رسول سعادت، علیرضا نوروزی (ویراستار) احمد شعبانی
ناشر: چاپار - 8 اردیبهشت 1389
20000 ریال
مایکل تلوال، عباس رجبی (مترجم)، حمیدرضا جمالی مهمونی (مترجم) مایکل تلوال
ناشر: چاپار - 13 آذر 1390
35000 ریال
بثانی کلاین، گلیس موس بثانی کلاین
ناشر: چاپار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران - اردیبهشت 1397
220000 ریال
ناشر: چاپار - 27 خرداد 1391
55000 ریال
ناشر: چاپار، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران - 1 آذر 1388
15000 ریال
نمایش 46 - 60 از 401 مورد