ترتیب بر اساس:
ناشر: چاپار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران - بهمن 1395
480000 ریال
داود محمدی فرد، نوشین زندجو (طراح) داود محمدی فرد
ناشر: چاپار، لنجوان - 21 دی 1392
1700000 ریال
فاطمه فهیم نیا فاطمه فهیم نیا
ناشر: چاپار - اسفند 1395
300000 ریال
مایکل هیل، محسن نوکاریزی (مترجم) مایکل هیل
ناشر: چاپار - 7 خرداد 1387
550000 ریال
جورج براون، مادلین اتکینز، حمیدرضا آراسته (مترجم) جورج براون
ناشر: چاپار - 20 شهریور 1385
40000 ریال
سوزانا دیویدسن، اوریل یانکی، زهیر حیاتی (مترجم)، علی اکبر خاصه (مترجم) سوزانا دیویدسن
ناشر: چاپار - 27 خرداد 1386
100000 ریال
عیسی زارعی (مترجم)، علیرضا اسفندیاری مقدم (مقدمه) عیسی زارعی (مترجم)
ناشر: چاپار، اساطیر پارسی - بهمن 1396
200000 ریال
وحید حسین زاده، یعقوب حسین زاده، محمود خسروجردی (ویراستار) وحید حسین زاده
ناشر: چاپار - 13 آذر 1390
50000 ریال
بابک پرتو، رحیم علیجانی بابک پرتو
ناشر: چاپار - 10 اسفند 1388
80000 ریال
جنیفر رولی، مریم اسدی (مترجم)، حسن اشرفی ریزی (ویراستار) جنیفر رولی
ناشر: چاپار - 23 آبان 1389
120000 ریال
ناشر: چاپار، لنجوان - 3 تیر 1386
55000 ریال
جون لستر، والس ک. کوهلر، محسن نوکاریزی (مترجم) جون لستر
ناشر: چاپار - 15 آذر 1389
200000 ریال
حسن اشرفی ریزی، زهرا کاظم پور حسن اشرفی ریزی
ناشر: چاپار - 9 اردیبهشت 1386
80000 ریال
نمایش 31 - 45 از 401 مورد