ترتیب بر اساس:
داود قاسم پور داود قاسم پور
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 14 دی 1392
150000 ریال 120000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 136000 ریال
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 18 شهریور 1393
370000 ریال
ویلیام هیلی سولیوان ویلیام هیلی سولیوان
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات - 25 آذر 1393
200000 ریال
هارون یحیی، جعفر سعیدی (مترجم) هارون یحیی
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - تیر 1394
230000 ریال
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 1393
180000 ریال
سیدمحمدمهدی غمامی سیدمحمدمهدی غمامی
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 15 مرداد 1390
104000 ریال
محسن مدیرشانه چی محسن مدیرشانه چی
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 23 آبان 1388
29000 ریال
مرتضی میردار (تدوین) مرتضی میردار (تدوین)
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 1 خرداد 1392
171000 ریال
ریحانه درودی ریحانه درودی
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - تیر 1394
55000 ریال
مایکل پرنتی، محمد شجاعیان (مترجم) مایکل پرنتی
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری و انتشارات - 17 آذر 1393
180000 ریال
عباس سلیمان نژاد عباس سلیمان نژاد
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - تیر 1394
55000 ریال
حیدر نظری (تدوین) حیدر نظری (تدوین)
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 9 خرداد 1390
47000 ریال
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 19 دی 1391
45000 ریال
محمدحسن روزی طلب محمدحسن روزی طلب
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 1 مهر 1391
98000 ریال
سمیر الخادم، مریم السادات امیرشاکرمی (مترجم) سمیر الخادم
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 13 خرداد 1391
34000 ریال
نمایش 1 - 15 از 1,015 مورد