ترتیب بر اساس:
پرویز درخشان پرویز درخشان
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 6 خرداد 1391
80000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
مرتضی میردار (تدوین) مرتضی میردار (تدوین)
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 1 خرداد 1392
110000 ریال
سیدسعید زاهدزاهدانی سیدسعید زاهدزاهدانی
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - تیر 1394
150000 ریال
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 16 خرداد 1391
53000 ریال
علی خسروشیری (گردآورنده)، مصطفی جوان (گردآورنده) علی خسروشیری (گردآورنده)
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 12 مرداد 1392
130000 ریال
پیتر گالبرایت، محمدزمان راستگو (مترجم)، فرج الله اردیزی (مترجم) پیتر گالبرایت
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 14 آبان 1392
112000 ریال
محمدرضا دهشیری محمدرضا دهشیری
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 21 تیر 1391
110000 ریال
چالمرز جانسون، علی اکبر جعفری کجانی (مترجم) چالمرز جانسون
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 12 مرداد 1392
190000 ریال
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 28 اردیبهشت 1389
40000 ریال
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 20 تیر 1391
143000 ریال
داوود امینی (تدوین) داوود امینی (تدوین)
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 20 آبان 1393
180000 ریال
محمد محمدی ری شهری، مهناز میزبانی (ویراستار) محمد محمدی ری شهری
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 7 دی 1399
650000 ریال
عبدالرضاهوشنگ مهدوی عبدالرضاهوشنگ مهدوی
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 24 آذر 1387
380000 ریال
سیدهادی خسروشاهی (به اهتمام) سیدهادی خسروشاهی (به اهتمام)
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 4 خرداد 1390
85000 ریال
مجیدرضا اقدسی مجیدرضا اقدسی
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی - 18 آذر 1391
100000 ریال
نمایش 16 - 30 از 1,015 مورد