ترتیب بر اساس:
مایکل واتز مایکل واتز
ناشر: شوند - 5 شهریور 1398
1000000 ریال 850000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
آلن بدیو، احسان پورخیری (مترجم) آلن بدیو
ناشر: شوند - 10 دی 1398
1100000 ریال 935000 ریال
آلن آنتلیف آلن آنتلیف
ناشر: شوند - 25 تیر 1399
1700000 ریال 1445000 ریال
مایکل راش، هلن بی بی مایکل راش
ناشر: شوند - 6 آبان 1399
800000 ریال 680000 ریال
نیل لوسی، مهرداد پارسا (مترجم)، سحر دریاب (مترجم)، سمانه مرادیانی (مترجم)، لیلا کبریتچی (مترجم)، مهدی پارساخانقاه (مترجم)، وحید سادات (مترجم)، موژان آرین شکوه (مترجم) نیل لوسی
ناشر: شوند - 27 مهر 1399
450000 ریال 382500 ریال
ژولیا کریستوا ژولیا کریستوا
ناشر: شوند - اسفند 1396
700000 ریال
استیفن میولهال، پل ادواردز استیفن میولهال
ناشر: شوند - خرداد 1396
150000 ریال
ناشر: شوند - تیر 1396
1500000 ریال
ژولیا کریستوا ژولیا کریستوا
ناشر: شوند - تیر 1395
380000 ریال
سایمون کریچلی سایمون کریچلی
ناشر: شوند - آذر 1396
500000 ریال
کاترین بلزی کاترین بلزی
ناشر: شوند - آبان 1395
90000 ریال
رناتا سالکل، عباس خورشیدنام (مترجم) رناتا سالکل
ناشر: شوند - دی 1396
160000 ریال
ناشر: شوند - مهر 1397
130000 ریال
نوری بیلگه جیلان، پئریکا گلیاری (مترجم) نوری بیلگه جیلان
ناشر: شوند - مهر 1396
90000 ریال
نمایش 16 - 30 از 45 مورد