ترتیب بر اساس:
هاجر غفارپور، سعید کتابی هاجر غفارپور
ناشر: دانشگاه اصفهان - 1398
170000 ریال 153000 ریال
ناشر: دانشگاه اصفهان - اسفند 1388
450000 ریال 405000 ریال
محمدحسین رامشت، سمیه شاه زیدی محمدحسین رامشت
ناشر: دانشگاه اصفهان - 1390
400000 ریال 360000 ریال
بی بی عشرت زمانی (مترجم)، پریسا ابراهیمی (مترجم)، سیدمحمد عبداللهی (مترجم)، آلن ژانوزوسکی (ویراستار) بی بی عشرت زمانی (مترجم)
ناشر: دانشگاه اصفهان - اسفند 1393
1000000 ریال 900000 ریال
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اردیبهشت 1396
400000 ریال 360000 ریال
ریموند هیل، علیرضا عبداللهی (مترجم)، محمد نیکوئی (مترجم) ریموند هیل
ناشر: دانشگاه اصفهان - بهمن 1388
700000 ریال 630000 ریال
زهرا جان نثاری لادانی زهرا جان نثاری لادانی
ناشر: دانشگاه اصفهان - تیر 1396
300000 ریال 270000 ریال
مریم نزاکت الحسینی مریم نزاکت الحسینی
ناشر: دانشگاه اصفهان - اسفند 1393
480000 ریال 432000 ریال
لاکشمی ان. ردی، علی دهقان (مترجم) لاکشمی ان. ردی
ناشر: دانشگاه اصفهان - اردیبهشت 1396
700000 ریال 630000 ریال
پل پری، جفری لانگ، محمدباقر کجباف (مترجم)، علی نقی قاسمیان نژاد (مترجم) پل پری
ناشر: دانشگاه اصفهان - شهریور 1401
400000 ریال 360000 ریال
لیلا ترکیان لیلا ترکیان
ناشر: دانشگاه اصفهان - تیر 1396
2000000 ریال 1800000 ریال
آبراهام سیلبرشاتس، هنری اف. کورت آبراهام سیلبرشاتس
ناشر: دانشگاه اصفهان - تیر 1396
1000000 ریال 900000 ریال
احمد براآنی، محمدعلی نعمت بخش احمد براآنی
ناشر: دانشگاه اصفهان - 1391
45000 ریال 40500 ریال
رولندبی استول، سیدابوالفضل مسعودیان (مترجم)، بختیار محمدی (مترجم) رولندبی استول
ناشر: دانشگاه اصفهان - فروردین 1398
500000 ریال 450000 ریال
جیمز استوارت، محمدحسین علامت ساز (مترجم)، علی اکبر محمدی (مترجم)، حسین ناهید (مترجم) جیمز استوارت
ناشر: دانشگاه اصفهان - بهمن 1389
2500000 ریال 2250000 ریال
نمایش 31 - 45 از 311 مورد