ترتیب بر اساس:
داود میرزایی داود میرزایی
ناشر: دانشگاه اصفهان - اسفند 1393
1000000 ریال 900000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
رحمت الله هوشمند رحمت الله هوشمند
ناشر: دانشگاه اصفهان - بهمن 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
احمد براآنی (گردآورنده)، سعید حاجبی (گردآورنده)، مهدی گل محمدی (گردآورنده)، ناصر نعمت بخش (گردآورنده)، مرتضی مسلمی فر (گردآورنده) احمد براآنی (گردآورنده)
ناشر: دانشگاه اصفهان - دی 1390
130000 ریال 117000 ریال
داود امام وردی، محمدرضا نیستانی داود امام وردی
ناشر: دانشگاه اصفهان - خرداد 1394
1800000 ریال 1620000 ریال
رابرت کنن، دیوید نیوبل، احمدرضا نصر (مترجم)، حسین زارع (مترجم)، محمدجعفر پاک سرشت (مترجم) رابرت کنن
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دی 1390
35000 ریال 31500 ریال
دزونگ یوان یانگ، محمدعلی رهگذر (مترجم) دزونگ یوان یانگ
ناشر: دانشگاه اصفهان - مهر 1393
600000 ریال 540000 ریال
اصغر منتظرالقائم اصغر منتظرالقائم
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه اصفهان - 1395
2020000 ریال 1818000 ریال
سیدابوالفضل مسعودیان (مترجم) سیدابوالفضل مسعودیان (مترجم)
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مرداد 1389
1000000 ریال 900000 ریال
محمدعلی چلونگر محمدعلی چلونگر
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - تیر 1397
1600000 ریال 1440000 ریال
باربارا اچ. استوارت، مرتضی حاجیان (مترجم)، سیدمحمود خوش فطرت (مترجم) باربارا اچ. استوارت
ناشر: دانشگاه اصفهان - آبان 1395
700000 ریال 630000 ریال
ناشر: دانشگاه اصفهان - مهر 1393
450000 ریال 405000 ریال
سیداحمد احمدی، محمدرضا عابدی، پریسا نیلفروشان سیداحمد احمدی
ناشر: دانشگاه اصفهان - بهمن 1401
1500000 ریال 1350000 ریال
سیداحمد احمدی سیداحمد احمدی
ناشر: دانشگاه اصفهان - بهمن 1396
700000 ریال 630000 ریال
ابراهیم افشاری، یاسر ملایی برزی ابراهیم افشاری
ناشر: دانشگاه اصفهان - مهر 1393
1600000 ریال 1440000 ریال
علی اکبر محمدی حسن آبادی علی اکبر محمدی حسن آبادی
ناشر: دانشگاه اصفهان - اردیبهشت 1388
1000000 ریال 900000 ریال
نمایش 1 - 15 از 311 مورد