ترتیب بر اساس:
کتی مدن، مصطفی بهزادفر (مترجم)، ابوالفضل قربانی (مترجم) کتی مدن
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - بهمن 1401
3600000 ریال 3240000 ریال
حسن محمدیان مصمم، مظفر صرافی، جمیله توکلی نیا حسن محمدیان مصمم
ناشر: قدیانی - 1393
950000 ریال
واتسلاف اوستروفسکی، لادن اعتضادی (مترجم) واتسلاف اوستروفسکی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - بهمن 1395
700000 ریال
رسول قربانی رسول قربانی
ناشر: سمت - شهریور 1402
1770000 ریال
پروین پرتوی پروین پرتوی
ناشر: فرهنگستان هنر - 1394
300000 ریال
سیدحسین بحرینی سیدحسین بحرینی
ناشر: دانشگاه تهران - 1393
380000 ریال
جین جیکوبز، حمیدرضا پارسی (مترجم)، آرزو افلاطونی (مترجم) جین جیکوبز
ناشر: دانشگاه تهران - 1399
2100000 ریال
کرامت الله زیاری، پروانه شاه حسینی (ویراستار) کرامت الله زیاری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد 1388
100000 ریال
گوردون کالن، منوچهر طبیبیان (مترجم) گوردون کالن
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - مهر 1395
100000 ریال
ادوارد رلف، محمدرضا نقصان محمدی (مترجم) ادوارد رلف
ناشر: آرمان شهر - اردیبهشت 1397
350000 ریال
ناصر عظیمی ناصر عظیمی
ناشر: ژرف - آبان 1393
150000 ریال
سیدحسین بحرینی، بهناز بلوکی، سوده تقابن سیدحسین بحرینی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آذر 1398
570000 ریال
احمدرضا یاوری، محمد نقی زاده، مجید مخدوم، هما کشاورزی شیرازی، منوچهر طبیبیان، محمدحسن شهیدی، سیدحسین بحرینی، بهناز امین زاده، سیدمجید مفیدی شمیرانی احمدرضا یاوری
ناشر: دانشگاه تهران - مرداد 1398
210000 ریال
حمیدرضا عامری سیاهویی، صابر زند، هادی ایوانی (ویراستار)، محمدرضا ثمری (ویراستار) حمیدرضا عامری سیاهویی
ناشر: دانشگاه پیام نور - مهر 1402
790000 ریال
سیدحسین بحرینی سیدحسین بحرینی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اردیبهشت 1396
150000 ریال
نمایش 46 - 60 از 393 مورد