ترتیب بر اساس:
اسماعیل شیعه اسماعیل شیعه
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 1401
1600000 ریال 1440000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آذر 1396
480000 ریال 432000 ریال
ای ین بنتلی، آلن الکک، پال مورین، سومک گلین، گراهام اسمیت، مصطفی بهزادفر (مترجم) ای ین بنتلی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - اسفند 1398
3100000 ریال 2790000 ریال
کرامت اله زیاری، پروانه شاه حسینی (ویراستار) کرامت اله زیاری
ناشر: سمت - مهر 1402
1160000 ریال 1044000 ریال
احمد پوراحمد، مسلم ضرغام فرد احمد پوراحمد
ناشر: نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران) - تیر 1395
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 1395
1050000 ریال 945000 ریال
زهرا احمدی پور، مصطفی قادری حاجت زهرا احمدی پور
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - بهمن 1395
160000 ریال 144000 ریال
ناشر: علم - تیر 1396
2250000 ریال 2025000 ریال
کامیلو زیته، فریدون قریب (مترجم) کامیلو زیته
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - مهر 1395
480000 ریال 432000 ریال
نیل برنر، پیتر مارکوزه، مارگیت مایر، محمود عبدالله زاده (مترجم) نیل برنر
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - اردیبهشت 1402
3900000 ریال 3510000 ریال
یان گل، برجیت سوار یان گل
ناشر: موسسه علم معمار رویال - شهریور 1395
3500000 ریال 3150000 ریال
حسن اشتری، حافظ مهدنژاد، فائزه مرادی زاد (ویراستار)، حسن عماری (زیرنظر) حسن اشتری
ناشر: تیسا - 1393
50000 ریال 45000 ریال
مجتبی رفیعیان (مترجم)، جان دایموند (ویراستار)، جوسی لیدل (ویراستار)، آلن ساوترن (ویراستار)، فیلیپ اوزی (ویراستار) مجتبی رفیعیان (مترجم)
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اردیبهشت 1394
150000 ریال 135000 ریال
فرانسیس تیبالدز، حسنعلی لقایی (مترجم)، فیروزه جدلی (مترجم) فرانسیس تیبالدز
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - اردیبهشت 1396
370000 ریال 333000 ریال
ناشر: آییژ - بهمن 1391
800000 ریال 720000 ریال
نمایش 1 - 15 از 393 مورد