ترتیب بر اساس:
رودلف باجیو، جان کلابس، رضا مختاری ملک آبادی (مترجم)، مریم مختاری ملک آبادی (ویراستار)، فرانک کاکانائینی (ویراستار)، الهه کرباسی زاده (ویراستار)، سودابه مختاری (ویراستار) رودلف باجیو
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان - 3 اسفند 1393
100000 ریال
احمد سعیدنیا، جواد مهدیزاده احمد سعیدنیا
ناشر: سازمان شهرداری های کشور، راه دان - 25 شهریور 1391
50000 ریال
ناشر: مهکامه - دی 1395
485000 ریال
شمس السادات زاهدی شمس السادات زاهدی
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - آبان 1397
250000 ریال
جان اسواربروک، سوزان هورنر جان اسواربروک
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 13 آبان 1397
980000 ریال
ناشر: دانشگاه پیام نور - 20 مرداد 1398
290000 ریال
محمد غلامی بهنمیری محمد غلامی بهنمیری
ناشر: کتاب آوا - آذر 1396
100000 ریال
محمدمهدی زارعی محمدمهدی زارعی
ناشر: نوید شیراز - 11 دی 1391
200000 ریال
شهرام حیدرآبادیان شهرام حیدرآبادیان
ناشر: سبحان نور - 30 مهر 1391
120000 ریال
دالن جی. تیموتی، مهدی سقایی (مترجم) دالن جی. تیموتی
ناشر: مرندیز - بهمن 1394
140000 ریال
طیبه نیک رفتار طیبه نیک رفتار
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دی 1395
100000 ریال
ابوالفضل تاج زاده (مترجم)، وحید مرزی (مترجم) ابوالفضل تاج زاده (مترجم)
ناشر: مهکامه - 17 دی 1393
95000 ریال
ناشر: آیدین، یانار - 26 خرداد 1392
125000 ریال
نمایش 46 - 60 از 149 مورد