ترتیب بر اساس:
محمدرضا محبوب فر، جعفر کریمی محمدرضا محبوب فر
ناشر: ارکان دانش - 4 تیر 1391
180000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 162000 ریال
زاهد قادری زاهد قادری
ناشر: مهکامه - مهر 1395
225000 ریال
اداره محیط و میراث دولت استرالیا، ابتهال زندی (مترجم) اداره محیط و میراث دولت استرالیا
ناشر: جامعه شناسان - 16 دی 1393
360000 ریال
محمدحسین ایمانی خوشخو محمدحسین ایمانی خوشخو
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، مهکامه - 13 شهریور 1395
585000 ریال
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی - تیر 1395
285000 ریال
علی موحد علی موحد
ناشر: پرهام نقش - 28 فروردین 1396
780000 ریال
حمید ضرغام بروجنی، علی اصغر شالبافیان حمید ضرغام بروجنی
ناشر: مهکامه - شهریور 1396
390000 ریال
مهرداد نوابخش، سمیه صفی، فرهاد قربان زاده (ویراستار) مهرداد نوابخش
ناشر: بهمن برنا - 7 مرداد 1398
380000 ریال
رسول محمدعلی پور، مصطفی حاجی امینی رسول محمدعلی پور
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 29 فروردین 1393
580000 ریال
اندرو هولدن، علی موحد (مترجم) اندرو هولدن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر 1394
120000 ریال
دالن جی. تیموتی دالن جی. تیموتی
ناشر: کتاب مهربان نشر - اسفند 1394
700000 ریال
ناصر رضائی، علی رحیم پور، حمید ده نبی (ویراستار) ناصر رضائی
ناشر: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری - 24 تیر 1393
150000 ریال
دالن جی. تیموتی، علی اصغر سعیدی (مترجم)، مهدی حسین آبادی (مترجم) دالن جی. تیموتی
ناشر: جامعه شناسان - 29 دی 1388
890000 ریال
مجتبی باری مجتبی باری
ناشر: کتاب آوا - خرداد 1397
500000 ریال
رضا احمدیان، آذین باقرنیا، فرشته نوبختی (ویراستار) رضا احمدیان
ناشر: تیسا - 11 مرداد 1393
190000 ریال
نمایش 16 - 30 از 149 مورد