ترتیب بر اساس:
تراویس برادبری، جین گریوز، مهدی گنجی (مترجم) تراویس برادبری
ناشر: ساوالان - 11 اردیبهشت 1391
30000 ریال
مهدی گنجی مهدی گنجی
ناشر: ساوالان - 26 خرداد 1400
1800000 ریال
جان مارشال ریو، مهدی گنجی (مترجم) جان مارشال ریو
ناشر: ساوالان - 26 شهریور 1398
1500000 ریال
مهدی گنجی (مترجم) مهدی گنجی (مترجم)
ناشر: ساوالان - 8 آبان 1398
1000000 ریال
مهدی گنجی (مترجم) مهدی گنجی (مترجم)
ناشر: ساوالان - 4 آذر 1401
1700000 ریال
مارگارت ماتلین، مهدی گنجی (مترجم)، حمزه گنجی (ویراستار) مارگارت ماتلین
ناشر: ساوالان - خرداد 1397
500000 ریال
داگلاس.ای برنستاین، جفری پی کرامر، ویکی فیرز، مهدی گنجی (مترجم)، حمزه گنجی (ویراستار) داگلاس.ای برنستاین
ناشر: ساوالان - 19 مرداد 1389
80000 ریال
ژیل گرینون، سوزان ویو، حمزه گنجی (مترجم)، مهدی گنجی (مترجم) ژیل گرینون
ناشر: ساوالان - 13 مهر 1400
1200000 ریال
باربارا دی آنجلس، مهدی گنجی (مترجم)، حمزه گنجی (ویراستار) باربارا دی آنجلس
ناشر: ساوالان - 7 آبان 1391
460000 ریال
ناشر: ساوالان - آذر 1396
1400000 ریال
ساموئل الکساندر کرک، جیمز گالاگر، نیکولا آناستازیوف، ماری کلمن، مهدی گنجی (مترجم)، حمزه گنجی (ویراستار) ساموئل الکساندر کرک
ناشر: ساوالان - 8 تیر 1388
75000 ریال
سایمون بارون کوهن، مهدی گنجی (مترجم)، حمزه گنجی (ویراستار) سایمون بارون کوهن
ناشر: ساوالان - 15 فروردین 1389
100000 ریال
سازمان بهداشت جهانی (WHO)، مهدی گنجی (مترجم)، مجید خانمحمدی (مترجم) سازمان بهداشت جهانی (WHO)
ناشر: ساوالان - 7 خرداد 1391
80000 ریال
ناشر: ساوالان - 11 آبان 1398
1200000 ریال
گراهام دی وی، مهدی گنجی (مترجم)، حمزه گنجی (ویراستار) گراهام دی وی
ناشر: ساوالان - 26 بهمن 1389
70000 ریال
نمایش 31 - 45 از 65 مورد