ترتیب بر اساس:
مهدی گنجی، حمزه گنجی (ویراستار) مهدی گنجی
ناشر: ساوالان - 27 اسفند 1392
150000 ریال
آلکساندرا واتسون، مهدی گنجی (مترجم)، حمزه گنجی (ویراستار) آلکساندرا واتسون
ناشر: ساوالان - 29 اردیبهشت 1392
200000 ریال
انجمن پزشکی آمریکا، مهدی گنجی (مترجم)، مالک میرهاشمی (ویراستار) انجمن پزشکی آمریکا
ناشر: ساوالان - 16 تیر 1389
35000 ریال
لیندا فیلد، مهدی گنجی (مترجم)، مالک میرهاشمی (ویراستار) لیندا فیلد
ناشر: ساوالان - 6 آذر 1389
120000 ریال
ایون دالر، مهدی گنجی (مترجم)، حمزه گنجی (ویراستار) ایون دالر
ناشر: ویرایش - 16 فروردین 1384
15000 ریال
لیندا فیلد، مالک میرهاشمی، مهدی گنجی لیندا فیلد
ناشر: ویرایش - 1383
16000 ریال
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک - مرداد 1397
95000 ریال
ژیل گرینون، سوزان ویو، حمزه گنجی (مترجم)، مهدی گنجی (مترجم) ژیل گرینون
ناشر: فدک ایساتیس - 6 مهر 1388
59000 ریال
مهدی گنجی مهدی گنجی
ناشر: سلما 131 - تیر 1397
150000 ریال
باربارا دی انجلیس، مهدی گنجی (مترجم)، حمیده رستمی (ویراستار) باربارا دی انجلیس
ناشر: مهر - 13 آذر 1386
60000 ریال
مالک میرهاشمی، مهدی گنجی مالک میرهاشمی
ناشر: ویرایش - 1382
13500 ریال
ناشر: ویرایش - 29 بهمن 1384
12000 ریال
ایلین شیهان، مالک میرهاشمی (مترجم)، مهدی گنجی (مترجم) ایلین شیهان
ناشر: ویرایش - 1383
11000 ریال
کیت وایت، حمزه گنجی (مترجم)، مهدی گنجی (مترجم) کیت وایت
ناشر: ویرایش - 1383
12000 ریال
گراهام دی وی، مهدی گنجی (مترجم)، حمزه گنجی (ویراستار) گراهام دی وی
ناشر: ساوالان - 22 آذر 1389
70000 ریال
نمایش 46 - 60 از 65 مورد