ترتیب بر اساس:
ناشر: نشر نی - 27 اسفند 1398
3900000 ریال 3510000 ریال
ناشر: آدینه - 21 آبان 1398
300000 ریال 270000 ریال
ناشر: نشر نی - 25 آذر 1400
3900000 ریال 3510000 ریال
ناشر: نشر نی - 5 خرداد 1400
1800000 ریال 1620000 ریال
ناشر: اطلاعات - مرداد 1395
110000 ریال
یونس نوربخش، روح اﷲ حسینی، محمد سمیعی، محمد قیصری (ویراستار) یونس نوربخش
ناشر: دانشگاه تهران - 1398
210000 ریال
آن باکوس، کریستیان رومن، زینب کاظم (مترجم)، مسعود حبیب اللهی (مترجم)، محمد سمیعی (بازنویسی)، محمد پورفخاران (زیرنظر) آن باکوس
ناشر: گنج عرفان، لسان الصدق، ابتکار دانش، قلم مکنون - 13 خرداد 1391
35000 ریال
محمدرضا صافی، محمد سمیعی، سعید انصاری، محمد پورفخاران (زیرنظر) محمدرضا صافی
ناشر: گنج عرفان، لسان الصدق، ابتکار دانش - 10 خرداد 1391
30000 ریال
ریچارد برنز، استیون کوهن، محمد سمیعی (مترجم)، مهدی ادیب راد (مترجم)، بهار هوشمند (مترجم)، هژیر رحیمی (مترجم)، امین سالم میلانی (مترجم)، علی طاهریان (مترجم)، مجید کاظم (مترجم)، گلناز مومنی (مترجم)، هومن جواهری (مترجم)، مریم مزینی (مترجم)، علی کنگرلو (زیرنظر) ریچارد برنز
ناشر: اباصالح، حیان - 21 مرداد 1387
249000 ریال
حسینعلی طاهری (ویراستار)، محمد سمیعی (زیرنظر) حسینعلی طاهری (ویراستار)
ناشر: صبح صادق - 11 تیر 1384
4500 ریال
حسینعلی طاهری (ویراستار)، محمد سمیعی (زیرنظر) حسینعلی طاهری (ویراستار)
ناشر: صبح صادق - 11 تیر 1384
5000 ریال
حسینعلی طاهری (ویراستار)، محمد سمیعی (زیرنظر) حسینعلی طاهری (ویراستار)
ناشر: صبح صادق - 11 تیر 1384
3000 ریال
حسینعلی طاهری (ویراستار)، محمد سمیعی (زیرنظر) حسینعلی طاهری (ویراستار)
ناشر: صبح صادق - 11 تیر 1384
3500 ریال
حسینعلی طاهری (ویراستار)، محمد سمیعی (زیرنظر) حسینعلی طاهری (ویراستار)
ناشر: صبح صادق - 11 تیر 1384
4000 ریال
محمد سمیعی (زیرنظر)، حسینعلی طاهری (گردآورنده) محمد سمیعی (زیرنظر)
ناشر: صبح صادق - 11 تیر 1384
4000 ریال
محمد سمیعی (زیرنظر)، حسینعلی طاهری (گردآورنده) محمد سمیعی (زیرنظر)
ناشر: صبح صادق - 11 تیر 1384
10000 ریال
نمایش 1 - 15 از 35 مورد