ترتیب بر اساس:
محمد نبی زاده، مجید محمدی، داریوش دارابی محمد نبی زاده
ناشر: واله - 1394
170000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 117000 ریال
فردریک جیمسون، مجید محمدی (مترجم)، فرهنگ رجایی (مترجم)، فاطمه گیوه چیان (مترجم) فردریک جیمسون
ناشر: هرمس - 7 اسفند 1390
130000 ریال
حمیدرضا مرادی، مجید محمدی، حمیدرضا پورقاسمی حمیدرضا مرادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 12 دی 1391
50000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 4 بهمن 1393
35000 ریال
مجید محمدی مجید محمدی
ناشر: سبط النبی - 2 اردیبهشت 1388
30000 ریال
مجید محمدی (گردآورنده) مجید محمدی (گردآورنده)
ناشر: راستین - 26 آذر 1391
35000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین، غیوری - 18 دی 1390
20000 ریال
حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده)، آرش دادفر (طراح) حسن غلامی (ویراستار)
ناشر: راستین - 26 فروردین 1393
40000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 26 آذر 1391
20000 ریال
مجید محمدی مجید محمدی
ناشر: فدک ایساتیس - دی 1395
300000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 19 بهمن 1392
50000 ریال
مجید محمدی، رضا آقاعلی طاری مجید محمدی
ناشر: واله - دی 1394
170000 ریال
ساده حمزه، دیوید فونتانا، مجید محمدی (مترجم) ساده حمزه
ناشر: رشد - 1382
34000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، حسین میران زاده (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 2 مرداد 1391
20000 ریال
رسول عظیمی (مترجم)، حسن غلامی (ویراستار)، مجید محمدی (گردآورنده) رسول عظیمی (مترجم)
ناشر: راستین - 4 بهمن 1393
45000 ریال
نمایش 1 - 15 از 62 مورد