ترتیب بر اساس:
سیدحسن کاظمی، مجتبی پالوج، جهانبخش امامی سیدحسن کاظمی
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - 21 بهمن 1398
1440000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی - اسفند 1396
280000 ریال
مجتبی پالوج (گردآورنده)، علیرضا جیران (گردآورنده) مجتبی پالوج (گردآورنده)
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی - مرداد 1395
180000 ریال
عبدالمجید شیخی، مجتبی پالوج، مصطفی شیخی عبدالمجید شیخی
ناشر: الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - 14 بهمن 1393
50000 ریال
نمایش 16 - 19 از 19 مورد