ترتیب بر اساس:
چارلز هورن گرن، مایکل رابینسون، والتر هریسون، ایرج نوروش (مترجم)، غلامرضا کرمی (مترجم) چارلز هورن گرن
ناشر: کتاب نو - آبان 1385
196000 ریال
ناشر: نگاه دانش - مهر 1396
450000 ریال
ایرج نوروش، غلامرضا کرمی، علیرضا مهرآذین ایرج نوروش
ناشر: کتاب نو - اسفند 1387
65000 ریال
ناشر: جامعه نگر - آبان 1388
399000 ریال
بهرام محسنی، ایرج نوروش، غلامرضا کرمی، احسان فلاح، محسن عزیزخانی بهرام محسنی
ناشر: نگاه دانش - فروردین 1390
85000 ریال
مایکل میهر، ایرج نوروش (مترجم)، غلامرضا کرمی (مترجم)، علیرضا مهرآذین (مترجم) مایکل میهر
ناشر: کتاب نو - آبان 1386
148000 ریال
ساسان مهرانی، محمد مرادی، ایرج نوروش، غلامرضا کرمی، کاوه مهرانی ساسان مهرانی
ناشر: کتاب نو - دی 1389
98000 ریال
غلامرضا کرمی (به اهتمام) غلامرضا کرمی (به اهتمام)
ناشر: نگاه دانش - آذر 1393
250000 ریال
ناشر: جامعه نگر، سالمی - دی 1389
399000 ریال
غلامرضا کرمی، محسن نظری، امید محمودیان، سیدمحمدرضا ناصرزاده، امیر عرفانیان، رضا مناجاتی غلامرضا کرمی
ناشر: نگاه دانش، گلچین علم - خرداد 1389
40000 ریال
ایرج نوروش، غلامرضا کرمی، محسن نظری، امید محمودیان، سیدمحمدرضا ناصرزاده، امیر عرفانیان، جلال وافی ثانی، منصور نخعی ایرج نوروش
ناشر: نگاه دانش - تیر 1389
75000 ریال
غلامرضا کرمی غلامرضا کرمی
ناشر: کتاب نو - آذر 1384
32000 ریال
غلامرضا کرمی، مجید شهبازی، حمید حسینی نژاد، محسن عالی خانی غلامرضا کرمی
ناشر: نگاه دانش - خرداد 1397
800000 ریال
ملوین اوکانر، لانی چستین، ریچارد فلاهرتی، ایرج نوروش (مترجم)، غلامرضا کرمی (مترجم) ملوین اوکانر
ناشر: کتاب نو - شهریور 1384
83000 ریال
نمایش 46 - 60 از 102 مورد