ترتیب بر اساس:
غلامرضا کرمی، زینب لطفی، جلال وافی غلامرضا کرمی
ناشر: نگاه دانش - آذر 1401
2700000 ریال 2430000 ریال
ناشر: آدینه - آبان 1398
300000 ریال 240000 ریال
ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی، علیرضا رام روز، مریم ربانی (ویراستار) ساسان مهرانی
ناشر: سمت - شهریور 1402
980000 ریال 882000 ریال
ناشر: نگاه دانش - فروردین 1401
1750000 ریال 1575000 ریال
پاتریک انوورا انزچوکو، غلامرضا کرمی (مترجم)، محمد غواصی کناری (مترجم)، وحید حسن بیگی (مترجم)، محمدعلی دارابی (مترجم) پاتریک انوورا انزچوکو
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) - اسفند 1401
3000000 ریال 2700000 ریال
ایرج نوروش، ساسان مهرانی، کاوه مهرانی، غلامرضا کرمی، محمد مرادی ایرج نوروش
ناشر: صفار - خرداد 1402
4600000 ریال 4140000 ریال
ناشر: صفار - 1401
1900000 ریال 1710000 ریال
ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی، سیدمصطفی سیدحسینی ساسان مهرانی
ناشر: نگاه دانش - مهر 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
غلامرضا کرمی(گردآورنده)، سیدحمیدرضا حسینی نژاد(گردآورنده) غلامرضا کرمی(گردآورنده)
ناشر: نگاه دانش - آبان 1397
1000000 ریال 900000 ریال
غلامرضا کرمی، علی گودرزتله جردی غلامرضا کرمی
ناشر: نگاه دانش - 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
ایرج نوروش، غلامرضا کرمی، ساسان مهرانی ایرج نوروش
ناشر: نگاه دانش - اسفند 1401
3000000 ریال 2700000 ریال
ایرج نوروش، ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی، جلال وافی ثانی، محمد فرهمند، سلمان بیک بشرویه ایرج نوروش
ناشر: نگاه دانش - بهمن 1400
2000000 ریال 1800000 ریال
ناشر: نگاه دانش - اسفند 1401
4100000 ریال 3690000 ریال
ایرج نوروش، ساسان مهرانی، غلامرضا کرمی، جلال وافی ثانی، محمد فرهمند، سلمان بیک بشرویه ایرج نوروش
ناشر: نگاه دانش - مهر 1402
2000000 ریال 1800000 ریال
غلامرضا کرمی(گردآورنده)، سیدحمیدرضا حسینی نژاد(گردآورنده) غلامرضا کرمی(گردآورنده)
ناشر: نگاه دانش - فروردین 1402
3000000 ریال 2700000 ریال
غلامرضا کرمی، امید محمودیان، محسن طورانی، مجید شهبازی، سیدمصطفی سیدحسینی، سلمان بیک بشرویه، ایمان جمشیدی، هادی جهانشاهی، محمدجواد منصوری غلامرضا کرمی
ناشر: نگاه دانش - تیر 1402
2800000 ریال 2520000 ریال
نمایش 16 - 30 از 102 مورد