ترتیب بر اساس:
ناشر: پیکان - 11 شهریور 1399
880000 ریال
فیدل کاسترو، دیوید دویچمن، سیمین موحد (مترجم) فیدل کاسترو
ناشر: بیدگل - 15 بهمن 1386
30000 ریال
سیمین موحد سیمین موحد
ناشر: کتابسرای تندیس - 1383
35000 ریال
دانشکده بازرگانی هاروارد، سیمین موحد (مترجم) دانشکده بازرگانی هاروارد
ناشر: ایران بان - اسفند 1395
80000 ریال
دانشکده بازرگانی هاروارد، سیمین موحد (مترجم) دانشکده بازرگانی هاروارد
ناشر: ایران بان - اسفند 1395
80000 ریال
دانشکده بازرگانی هاروارد، سیمین موحد (مترجم) دانشکده بازرگانی هاروارد
ناشر: ایران بان - خرداد 1395
70000 ریال
دانشکده بازرگانی هاروارد، سیمین موحد (مترجم) دانشکده بازرگانی هاروارد
ناشر: ایران بان - اسفند 1395
80000 ریال
کارول آر.داس، سیمین موحد (مترجم) کارول آر.داس
ناشر: قطره - 26 اسفند 1391
100000 ریال
گری دی. چپمن، سیمین موحد (مترجم) گری دی. چپمن
ناشر: ویدا - 25 شهریور 1393
1840000 ریال
سیمین موحد (مترجم)، مرضیه فخرایی (مترجم)، مرضیه کیقبادی (مترجم)، سارا علوی (مترجم)، مریم بهریان (مترجم)، محمدرضا سوهانیان (مترجم)، غلامرضا کیارزم (مترجم) سیمین موحد (مترجم)
ناشر: آینده پژوه - 29 شهریور 1393
250000 ریال
ناشر: کتیبه پارسی - 1396
220000 ریال
ناشر: کتیبه پارسی - مرداد 1396
120000 ریال
ناشر: ویدا - فروردین 1389
2110000 ریال
ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - 30 اردیبهشت 1399
1100000 ریال
لین اندروز، سیمین موحد (مترجم) لین اندروز
ناشر: کارگاه آموزش و سرگرمی فردا - 8 خرداد 1389
70000 ریال
نمایش 61 - 75 از 83 مورد