ترتیب بر اساس:
الکس تی. کوئنک، نائومی ال کوئنک، سیمین موحد (مترجم)، نیلوفر نواری (ویراستار) الکس تی. کوئنک
ناشر: ماز - 1392
445000 ریال
دبی فورد، سیمین موحد (مترجم)، رضا ناصرانی (مترجم) دبی فورد
ناشر: پیکان - 5 شهریور 1393
150000 ریال
استفانی کونتز، سیمین موحد (مترجم)، ارمغان جزایری (ویراستار) استفانی کونتز
ناشر: پیکان - 28 دی 1387
125000 ریال
ناشر: ورجاوند - 2 خرداد 1390
200000 ریال
رومن روسدولسکی، سیمین موحد (مترجم) رومن روسدولسکی
ناشر: ورجاوند، قطره - 1389
160000 ریال
روندا برن، سیمین موحد (مترجم) روندا برن
ناشر: قاصدک صبا - 1390
1750000 ریال
ناشر: کتابسرای تندیس - 5 اسفند 1392
150000 ریال
سیلویا براون، سیمین موحد (مترجم)، زبیده مصباحی (مترجم) سیلویا براون
ناشر: پیکان - 16 اردیبهشت 1386
27000 ریال
گری چاپمن، سیمین موحد (مترجم) گری چاپمن
ناشر: ویدا - 1389
65000 ریال
جان ماکسول، سیمین موحد (مترجم)، ارمغان جزایری (ویراستار) جان ماکسول
ناشر: پیکان - 8 آبان 1400
200000 ریال
آلن دی. رایت، سیمین موحد (مترجم)، گری دی. چپمن (مقدمه) آلن دی. رایت
ناشر: ویدا - 25 شهریور 1393
790000 ریال
گری چپمن، سیمین موحد (مترجم) گری چپمن
ناشر: ویدا - 19 مهر 1391
1010000 ریال
ناشر: کتابسرای تندیس - 19 آذر 1391
125000 ریال
لی لوسن، سیمین موحد (مترجم)، زبیده مصباحی (مترجم) لی لوسن
ناشر: پیکان - 26 تیر 1386
37000 ریال
ناشر: کتابسرای تندیس - 13 تیر 1389
90000 ریال
نمایش 46 - 60 از 83 مورد