ترتیب بر اساس:
کیت بدفورد، ویکتورلایل استریتر، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) کیت بدفورد
ناشر: جهان فردا - اردیبهشت 1385
90000 ریال
ناشر: آدینه - آبان 1398
300000 ریال 240000 ریال
بنجامین وایلی، کیت بدفورد، ویکتورلایل استریتر، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) بنجامین وایلی
ناشر: نما، جهان فردا - اسفند 1385
110000 ریال
بنجامین وایلی، کیت بدفورد، ویکتورلایل استریتر، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) بنجامین وایلی
ناشر: جهان فردا - اردیبهشت 1384
70000 ریال
بنجامین وایلی، کیت بدفورد، ویکتورلایل استریتر، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) بنجامین وایلی
ناشر: جهان فردا - بهمن 1385
60000 ریال
امیر طباطبایی، مینا گنجی، مریم صبورپارسا، بیژن باطنی (مصحح) امیر طباطبایی
ناشر: دیبا - آبان 1389
32000 ریال
غلامرضا ملک زاده، غلام محمد معتمدی، بنجامین وایلی، کیت بدفورد، ویکتورلایل استریتر، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (مترجم) غلامرضا ملک زاده
ناشر: اسفند - 1383
60000 ریال
نمایش 16 - 21 از 21 مورد