ترتیب بر اساس:
فرانسوا لونورمان، نادیا خانعلی زاده (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) فرانسوا لونورمان
ناشر: روزنه - اسفند 1399
1000000 ریال 900000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
گرانت فاولز، جورج کسیدی، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویرایشگر) گرانت فاولز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آبان 1388
250000 ریال
ویکتورلایل استریتر، بنجامین وایلی، کیت بدفورد، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) ویکتورلایل استریتر
ناشر: نما، جهان فردا - آبان 1391
360000 ریال
جک فیلیپ هولمن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) جک فیلیپ هولمن
ناشر: نما، جهان فردا - آبان 1388
250000 ریال
جک فیلیپ هولمن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) جک فیلیپ هولمن
ناشر: نما، جهان فردا - مهر 1390
400000 ریال
بنجامین وایلی، کیت بدفورد، ویکتورلایل استریتر، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) بنجامین وایلی
ناشر: نما، جهان فردا - بهمن 1385
80000 ریال
ویکتورلایل استریتر، بنجامین وایلی، کیت بدفورد، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) ویکتورلایل استریتر
ناشر: نما، جهان فردا - آذر 1392
300000 ریال
جک فیلیپ هولمن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) جک فیلیپ هولمن
ناشر: نما، جهان فردا - شهریور 1387
100000 ریال
بنجامین وایلی، کیت بدفورد، ویکتورلایل استریتر، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) بنجامین وایلی
ناشر: نما، جهان فردا - مهر 1385
280000 ریال
گرانت فاولز، جورج کسیدی، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویرایشگر) گرانت فاولز
ناشر: نما، جهان فردا - آبان 1387
80000 ریال
جک فیلیپ هولمن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (ویراستار) جک فیلیپ هولمن
ناشر: جهان فردا - مهر 1384
300000 ریال
دونالد کرن، غلامرضا ملک زاده (مترجم)، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (مصحح) دونالد کرن
ناشر: جهان فردا - دی 1384
70000 ریال
ویلیام هارت هیت، بهزاد قهرمان (مترجم)، احسان جلایری (مترجم)، بیژن باطنی (ویرایشگر) ویلیام هارت هیت
ناشر: اسفند - دی 1385
55000 ریال
امیر طباطبائی، مینا گنجی، مریم صبورپارسا، بیژن باطنی (ویراستار) امیر طباطبائی
ناشر: دیبا - آبان 1384
18000 ریال
غلامرضا ملک زاده، دونالد کرن، محمدحسین کاشانی حصار (مترجم)، بیژن باطنی (مترجم) غلامرضا ملک زاده
ناشر: اسفند - 1381
45000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد