ترتیب بر اساس:
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
ناشر: خرسندی - تیر 1396
650000 ریال
باقر انصاری (محقق) باقر انصاری (محقق)
ناشر: پویه مهر اشراق - دی 1396
مسعود فریادی، علی مشهدی، محسن قاسمی (زیرنظر)، باقر انصاری (زیرنظر)، فاطمه بداغی (زیرنظر) مسعود فریادی
ناشر: ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - اسفند 1389
40000 ریال
مسعود فریادی، باقر انصاری (زیرنظر)، فاطمه بداغی (زیرنظر) مسعود فریادی
ناشر: ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - خرداد 1390
30000 ریال
باقر انصاری، سیده مهلا امامی الطریقی باقر انصاری
ناشر: شرکت سهامی انتشار - فروردین 1401
1000000 ریال
حسین زند، باقر انصاری (ویراستار) حسین زند
ناشر: شرکت سهامی انتشار - مهر 1401
1500000 ریال
باقر انصاری باقر انصاری
ناشر: دادگستر - اردیبهشت 1402
2500000 ریال
باقر انصاری، شیما عطار، امیرحسین صالحی باقر انصاری
ناشر: شرکت سهامی انتشار - تیر 1402
2350000 ریال
باقر انصاری، شیما عطار، حسین زند، امیرحسین صالحی باقر انصاری
ناشر: شرکت سهامی انتشار - فروردین 1402
2250000 ریال
ناشر: شرکت سهامی انتشار - مرداد 1402
2400000 ریال
نمایش 16 - 27 از 27 مورد