ترتیب بر اساس:
جودی اشبرگ، سوگند رحمانی (مترجم)، اشرف رحمانی (ویراستار) جودی اشبرگ
ناشر: راشین - اردیبهشت 1387
10000 ریال
برایان تریسی، آزاده مبشر (مترجم)، زینب قاسمی (مترجم)، اشرف رحمانی (ویراستار) برایان تریسی
ناشر: راشین - بهمن 1385
28000 ریال
استیوارت همپل، کورش طارمی (مترجم)، اشرف رحمانی (مترجم) استیوارت همپل
ناشر: راشین - 1382
8000 ریال
دبورا استفانیک، کورش طارمی (مترجم)، اشرف رحمانی (مترجم) دبورا استفانیک
ناشر: راشین - فروردین 1385
5000 ریال
مهدی جوادی فر (مترجم)، اشرف رحمانی (ویراستار)، راس پتراس (گردآورنده)، کاترین پتراس (گردآورنده) مهدی جوادی فر (مترجم)
ناشر: راشین - تیر 1387
15000 ریال
راندا برن، اسماعیل حسینی (مترجم)، سحر لقایی (مترجم)، فرخ بافنده (مترجم)، آزاده مبشر (مترجم)، زینب قاسمی (مترجم)، اشرف رحمانی (ویراستار) راندا برن
ناشر: راشین - خرداد 1387
35000 ریال
کورش طارمی، اشرف رحمانی کورش طارمی
ناشر: راشین - اردیبهشت 1387
8000 ریال
یانگ لیو، کورش طارمی (مترجم)، اشرف رحمانی (مترجم) یانگ لیو
ناشر: راشین - آذر 1388
20000 ریال
استیوارت همپل، اریک مارشال، الن مولر، کورش طارمی (مترجم)، اشرف رحمانی (مترجم) استیوارت همپل
ناشر: راشین - 1382
11000 ریال
کورش طارمی (مترجم)، اشرف رحمانی (مترجم)، استوارت همپل (گردآورنده) کورش طارمی (مترجم)
ناشر: راشین - دی 1385
15000 ریال
مهدی جوادی فر (مترجم)، اشرف رحمانی (ویراستار)، راس پتراس (گردآورنده)، کاترین پتراس (گردآورنده) مهدی جوادی فر (مترجم)
ناشر: راشین - تیر 1387
15000 ریال
اشرف رحمانی (گردآورنده) اشرف رحمانی (گردآورنده)
ناشر: راشین - اردیبهشت 1385
12000 ریال
لیندرت یان فیس، کورش طارمی (مترجم)، اشرف رحمانی (مترجم) لیندرت یان فیس
ناشر: راشین - دی 1390
12000 ریال
کیم کازالی، اشرف رحمانی (مترجم) کیم کازالی
ناشر: راشین - شهریور 1397
200000 ریال
کورش طارمی (گردآورنده)، اشرف رحمانی (گردآورنده) کورش طارمی (گردآورنده)
ناشر: راشین - تیر 1386
6500 ریال
نمایش 31 - 45 از 51 مورد