ترتیب بر اساس:
برایان تریسی، منیرالدین اعتضادی (مترجم)، کورش طارمی (گردآورنده)، اشرف رحمانی (گردآورنده) برایان تریسی
ناشر: راشین - 1387
18000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
ریموند مودی، پل پری، ملوین مورس، فرزانه ایزدی (مترجم)، اشرف رحمانی (ویراستار)، فرخ بافنده (ویراستار) ریموند مودی
ناشر: راشین - اسفند 1385
21500 ریال
برایان تریسی، کورش طارمی (مترجم)، اشرف رحمانی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: راشین - مرداد 1389
15000 ریال
منیرالدین اعتضادی (مترجم)، کورش طارمی (گردآورنده)، اشرف رحمانی (گردآورنده) منیرالدین اعتضادی (مترجم)
ناشر: راشین - شهریور 1388
15000 ریال
سوزان پیاور، حسین سلیمانی (مترجم)، اشرف رحمانی (ویراستار) سوزان پیاور
ناشر: راشین - خرداد 1386
14500 ریال
آرنولد لازاروس، کورش طارمی (مترجم)، اشرف رحمانی (مترجم) آرنولد لازاروس
ناشر: راشین - فروردین 1386
18500 ریال
برایان تریسی، کورش طارمی (مترجم)، اشرف رحمانی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: راشین - آذر 1385
20000 ریال
جواکیم د پوزادا، الن سینگر، جواکیم پوزادا، فرخ بافنده (مترجم)، اشرف رحمانی (ویراستار) جواکیم د پوزادا
ناشر: راشین - مهر 1385
9000 ریال
برایان تریسی، کورش طارمی (مترجم)، اشرف رحمانی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: راشین - مرداد 1389
15000 ریال
حسین سلیمانی (مترجم)، سحر لقایی (ویراستار)، شهرزاد بیات موحد (ویراستار)، کورش طارمی (گردآورنده)، اشرف رحمانی (گردآورنده) حسین سلیمانی (مترجم)
ناشر: راشین - خرداد 1389
20000 ریال
دندی دیلی مک کال، اشرف رحمانی (مترجم) دندی دیلی مک کال
ناشر: راشین - تیر 1394
25000 ریال
احمدرضا دهقان، ابراهیم چگنی (مترجم)، اشرف رحمانی (ویراستار)، کورش طارمی (ویراستار) احمدرضا دهقان
ناشر: رهنما - دی 1392
450000 ریال
برایان تریسی، کورش طارمی (مترجم)، اشرف رحمانی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: راشین - بهمن 1384
9000 ریال
استیوارت همپل، کورش طارمی (مترجم)، اشرف رحمانی (مترجم) استیوارت همپل
ناشر: راشین - 1382
8000 ریال
حسین سلیمانی (مترجم)، سحر لقایی (ویراستار)، شهرزاد بیات موحد (ویراستار)، کورش طارمی (گردآورنده)، اشرف رحمانی (گردآورنده) حسین سلیمانی (مترجم)
ناشر: راشین - بهمن 1388
20000 ریال
نمایش 16 - 30 از 51 مورد