ترتیب بر اساس:
ارسطو، اسماعیل سعادت (مترجم) ارسطو
ناشر: هرمس - خرداد 1399
1400000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
ارسطو، محمدابراهیم باستانی پاریزی (مترجم)، غلامحسین صدیقی (مقدمه) ارسطو
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - دی 1389
600000 ریال
ارسطو، مجتبی درایتی (مترجم)، حمیدرضا محبوبی آرانی (مترجم) ارسطو
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آذر 1396
130000 ریال
ارسطو، مجتبی درایتی (مترجم)، حمیدرضا محبوبی آرانی (مترجم) ارسطو
ناشر: دانشگاه تهران - اردیبهشت 1391
80000 ریال
ارسطو ارسطو
ناشر: نگاه - 1379
1820000 ریال
ارسطو، محمدبن حسین باباافضل کاشانی (مترجم)، محمدتقی بهار (به اهتمام) ارسطو
ناشر: اساطیر - مرداد 1384
250000 ریال
علی رحیق اغصان، مارک گلی، ارسطو، حمید عنایت (مترجم) علی رحیق اغصان
ناشر: فرهنگ صبا - بهمن 1384
32000 ریال
ارسطو، پرخیده ملکی (مترجم) ارسطو
ناشر: سبکباران - مرداد 1389
ارسطو ارسطو
ناشر: دار زین العابدین - تیر 1397
ارسطو ارسطو
ناشر: دار زین العابدین - تیر 1397
ارسطو ارسطو
ناشر: دار زین العابدین - تیر 1397
ارسطو ارسطو
ناشر: دار زین العابدین - تیر 1397
ارسطو ارسطو
ناشر: دار زین العابدین - آذر 1398
550000 ریال
ارسطو ارسطو
ناشر: دار زین العابدین - آبان 1398
400000 ریال
ارسطو ارسطو
ناشر: دار زین العابدین - آذر 1398
550000 ریال
نمایش 16 - 30 از 39 مورد