ترتیب بر اساس:
ارسطو ارسطو
ناشر: نحل - آذر 1398
150000 ریال
ارسطو، صلاح الدین سلجوقی (مترجم)، محمدکاظم کاظمی (ویراستار)، محمدابراهیم اشک شیرین (ویراستار) ارسطو
ناشر: شریعتی افغانستانی، محمدابراهیم - آبان 1386
65000 ریال
ارسطو، هلن اولیایی نیا (مترجم)، اکبر اخلاقی (ویراستار)، جی ام آ. گروب (مقدمه)، فرانسیس فرگوسن () ارسطو
ناشر: فردا - آذر 1386
ارسطو، محمدحسن لطفی تبریزی (مترجم) ارسطو
ناشر: طرح نو - اردیبهشت 1399
ارسطو، محمدحسن لطفی تبریزی (مترجم) ارسطو
ناشر: طرح نو - اردیبهشت 1399
2600000 ریال
ارسطو، محمدحسن لطفی تبریزی (مترجم) ارسطو
ناشر: طرح نو - اردیبهشت 1399
2600000 ریال
ارسطو، رضا شیرمرز (مترجم) ارسطو
ناشر: ققنوس - 1397
320000 ریال
ناشر: نشر چشمه - تیر 1401
880000 ریال
ارسطو، آرش خوش صفا (مترجم)، پریسا عزیزی (ویراستار) ارسطو
ناشر: روزگار نو - آبان 1402
620000 ریال
نمایش 31 - 39 از 39 مورد