ترتیب بر اساس:
ادموند بیکن ادموند بیکن
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، شهیدی - آذر 1395
1750000 ریال
برونو زوی، فریده گرمان (مترجم) برونو زوی
ناشر: شهیدی - 22 آذر 1397
750000 ریال
کرامت الله زیاری، مسلم ضرغام فرد کرامت الله زیاری
ناشر: آراد کتاب - 1395
445000 ریال
کامیلو زیته، فریدون قریب (مترجم) کامیلو زیته
ناشر: دانشگاه تهران - 4 آذر 1394
480000 ریال
محمدمنصور فلامکی محمدمنصور فلامکی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - مهر 1397
280000 ریال
سایمون بل، سیدحمید متین خواه (مترجم)، ناصر کریم پور (ویراستار) سایمون بل
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - 21 تیر 1391
140000 ریال
یان گل، برجیت سوار یان گل
ناشر: موسسه علم معمار رویال - شهریور 1395
1800000 ریال
سیدمحمدعلی کامروا سیدمحمدعلی کامروا
ناشر: دانشگاه تهران - 28 مرداد 1386
60000 ریال
فرانک سیف الدینی فرانک سیف الدینی
ناشر: آییژ - 10 آذر 1388
100000 ریال
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - 20 اسفند 1397
560000 ریال
محمدمنصور فلامکی محمدمنصور فلامکی
ناشر: دانشگاه تهران - 27 تیر 1390
100000 ریال
علی مدنی پور، بهادر زمانی (مترجم)، علیرضا استواری (ویراستار) علی مدنی پور
ناشر: دانشگاه تهران - 26 دی 1390
100000 ریال
غلامحسین مجتهدزاده غلامحسین مجتهدزاده
ناشر: دانشگاه پیام نور - 15 اسفند 1386
260000 ریال
فرانک سیف الدینی فرانک سیف الدینی
ناشر: آییژ - 7 دی 1388
140000 ریال
ناشر: پردازش - 23 خرداد 1390
600000 ریال
نمایش 31 - 45 از 399 مورد